Welkom

Welkom op mijn website. Fijn dat je even tijd neemt om kennis te maken met IPPManagement Services

IPP-Management Services heb ik opgericht in december 2007. Na jaren onder de vlag van anderen te hebben gewerkt, werd het tijd voor een zelfstandige koers.

IPP-Management Services is een organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van Interim-, Programma- en Projectmanagement. De diensten zijn gericht op zowel het dragen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering als op het geven van advies en coaching van een organisatie en individuen. Voorbeelden van advies zijn audits, project gezondheidsmetingen, spiegelgesprekken, intervisiesessies en evaluaties begeleiden en ondersteuning verlenen in het traject naar een IPMA-Certificering.

De essentie van IPP-Management Services wordt gesymboliseerd in mijn logo. Paul (Steur, sterrenbeeld vis) beweegt zich in een organisatie binnen een duidelijke scope en is altijd doelgericht. De bolletjes in de kegel symboliseren dat ik tijdens de uitvoering van een opdracht dynamiek meebreng. Ik ontzorg een opdrachtgever, maar ga niet op zijn of haar stoel zitten. Ik ziet erop toe dat beslispunten op tijd, transparant en met alternatieven worden voorgelegd. Ik voel me daarbij als een vis in het water.

IPP-Management Services is een eenmansbedrijf. Door het opzetten van samenwerkingsverbanden en mijn actief lidmaatschap van IPMA-NL is IPP-Management Services in staat een breed palet aan diensten aan haar opdrachtgevers aan te bieden.


Mocht bovenstaande je aanspreken en voorzien in een behoefte, en durf je het met mij aan, neem dan even contact op. Dan gaan we snel op zoek naar de match.
Paul van der Steur.

IPP-Management services

IPP biedt de volgende diensten aan:

 • Interim Management
 • Programma Management
 • Project Management
 • Project-gezondheidsmetingen

 • Deze drie vormen van dienstverlening hebben in de kern veel gemeen. De essentie is het managen van activiteiten gericht op een duidelijke doelstelling (scope) binnen een context en met de beschikbare middelen. De variatie zit in de helderheid van het doel, de mate van concreet zijn van de scope bij aanvang van de opdracht enerzijds en de afbakening van de middelen die ter beschikking staan anderzijds.
  Interim-management opdrachten hebben in het begin vaak een hele brede en nog onduidelijke scope. De middelen dienen nog te worden vastgesteld.
  Bij projecten is de scope veel meer helder en liggen de middelen min of meer vast.
  Programma's bewegen zich daar tussenin.

  De aanpak varieert in details. Op hoofdlijnen is sprake van een grote mate van overeenkomst, namelijk het bereiken van resultaten en doelen. En daar ligt de kracht van IPP-Management Services. Zij overziet het geheel en combineert en varieert de aanpak probleemloos. Per opdracht wordt, samen met de opdrachtgevende organisatie de aanpak bepaald (co-creatie).

  IPP kan terugvallen op een lange en brede ervaring in alle drie de opdrachttypen. De basis is gelegd in Telecom en ICT-projecten bij veel verschillende opdrachtgevers. Later is deze uitgebreid met Interim- en Programmamanagement opdrachten en naar andere branches zoals de financiele- en energiebranche en de industrie.
  Naast integrale, meer uitvoerende opdrachten is IPP ook ingezet op korte termijn consultancy vraagstukken. Zo verzorgt IPP dagvoorzitterschappen, (begeleiding bij) evaluatieprogramma's en intervisiesessies, spiegelgesprekken, coaching, health checks op lopende projecten en programma’s en audits.

  Opdrachtgevers waren o.a.: KLM, Shell, Rabobank, ABN-AMRO, Postbank-ING, Stork, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Priva, Delta, DSM, KPN, Essent, SNS, Gemeente Rotterdam, Gemeente Deventer, Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen, Ericsson, TenneT, Securitas België en Nederlandse Spoorwegen.

  Enkele Quotes:
  "Paul van der Steur heb ik tijdens onze samenwerking in projecten voor zowel TenneT, als voor de RET meegemaakt als een bevlogen, zeer integere, doelgerichte collega en project-/programmamanager. Hij stuurt niet alleen op het proces, maar is ook goed op de hoogte van de hoofdlijnen van de inhoud, is coachend waar nodig of gevraagd en heeft oog en oor voor het persoonlijke. Een zeer prettig mens!"
  Marco Drent (Sogeti)

  "Paul was mijn coach tijdens het voorbereidingstraject voor IPMA-B certificering. De begeleiding die Paul hierin gaf heb ik ervaren als open, constructief en erop gericht mij meer bewust te maken van de wijze waarop ik mijn projecten aanstuur. Tijdens dit traject heb ik Paul leren kennen als een passievolle coach en ervaren en projectmanager/programmamanager."
  Jan Hazeleger (Haproma)

  Principes

  Uitgangspunten IPP-Management Services:

  Dienstbaarheid
  Centraal staat de opdrachtgever en de opdracht. In alle gevallen blijft de opdrachtgever de verantwoordelijke beslisser. IPP draagt zorg voor het op het juiste moment aanreiken van beslissingen op basis van een heldere vraagstelling en duidelijke keuzes met alternatieven. IPP voorkomt verrassingen en informeert de opdrachtgever over ontwikkelingen voordat anderen dat doen.
  Principe: De opdrachtgever blijft "in control".

  Doelgericht
  Om bij het doel te komen moet je handelingen verrichten. Het handelen wordt bepaald door de gekozen aanpak. De aanpak wordt bepaald door de gekozen strategie en de daarbij behorende kritieke succesfactoren. Tussen handelen en het doel bestaat dus altijd een causaal verband. Dit maakt het aanbrengen van een prioriteitstelling en het doen van keuzes eenvoudiger en transparanter voor alle betrokkenen. Dit wordt vanuit de mogelijkheden van het team in een groepsproces benaderd.
  Principe: het is beter om een paar dingen goed te doen dan veel dingen half.

  Gecontroleerd
  Plannen maken is één, plannen conform uitvoeren is twee. Om tot een goede uitvoering te komen moet sprake zijn van een cyclische besturing (Deming: P-D-C-A). Het is een utopie dat een eerste plan in één keer tot het beste resultaat zal leiden. Dit is echter geen vrijwaring om afspraken niet na te komen.
  Principe: Plannen bijstellen is geen zwakte maar toont vermogen om te leren uit ervaringen

  Gestructureerd
  Structuur is bepalend voor de effectiviteit en efficiency in organisaties en menselijk handelen. Maar een structuur leg je niet op, die bepaal je samen, omdat betrokkenen zich binnen die structuur prettig moeten voelen. Communicatie hierover is essentieel.
  Principe: structuur en gevoel moeten op elkaar aansluiten.

  Situationeel ingevuld
  IPP heeft geen standaard aanpak. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van standaarden als Prince2, MSP (OGC), Agile en de IPMA-competenties. Echter, de opdracht (het gewenste resultaat), de situatie en de stakeholders bepalen de haalbaarheid en daarmee de aanpak.
  Principe: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

  Actueel


  De beschikbaarheid van IPP-Management Services is momenteel beperkt in verband met privé omstandigheden.

  In 2019 is IPP-Management Services voorlopig actief voor”
  •    IPMA Certificerings bv. als corrector en assessor
  •    IPMA-NL als assessor voor het IPMA Keurmerk voor Opleiders
  •    Tennet als begeleider bij IPMA certificering van projectmanagers (Level B) en
       projectdirecteuren (Level A)

  Paul van der Steur

  IPP-Management Services te Arnhem is opgericht in 2007 door Paul van der Steur. Paul studeerde Bestuurskunde aan de Technische Universiteit van Twente. Aanstellingen bij onder andere KPN, Activity Project Management Services en Tracktion hebben uiteindelijk geresulteerd in het opzetten van IPP-Management Services.

  Paul heeft ruim 30 jaar ervaring met projecten en programma’s en heeft in die periode ook diverse interim-functies ingevuld. Op het gebied van projectmanagement mag Paul een deskundige genoemd worden. Deskundigheid die hij niet alleen zelf in de praktijk weet te brengen maar ook met andere kan en wil delen. Zo helpt hij ook derden, personen en organisaties, in hun ontwikkeling naar professioneel project- en programmamanagement. Sinds 1997 is Paul IPMA-B gecertificeerd.

  Paul heeft zijn vaardigheden onder andere beschikbaar gesteld voor KPN, Delta, Eneco en TenneT en in klantprojecten voor organisaties als DSM, Shell, Rabobank, ABN-bank, ING, KLM, Stork en Securitas-België. Zo is Paul verantwoordelijk geweest voor de realisatie van het IP-telefonie netwerk en de verkooporganisatie hiervoor in Zeeland, het gesloten communicatienetwerk op de Luchthaven Schiphol, de realisatie van de Dealingroom van ABN in Amsterdam en recentelijk het radiocommunicatienetwerk inclusief een centraal besturingscentrum voor de RET in Rotterdam. Ook heeft Paul diverse grote verhuisprojecten voor ING, Interpay en Rabobank probleemloos laten verlopen.

  Daarnaast is Paul al jaren actief als begeleider/coach, examinator en assessor voor de IPMA certificering en praktijkcoach voor Prince2. In 2017 is daar de certificering van IPMA Opleiders aan toegevoegd.

  Paul kan worden omschreven als een gepassioneerd projectmanager die staat voor het vak en zijn deskundigheid. Hij is loyaal en betrouwbaar voor collegae en opdrachtgevers. Daarnaast durft hij trots te zijn op zijn resultaten. Hij doet dit in een omgeving waarin een plezierige sfeer heerst en waarin aandacht gegeven kan worden aan individuele belangen en behoeftes. Paul is gehuwd en heeft twee volwassen dochters. Zijn passies  zijn AMHC Upward en fietsen met fijne vrienden..

  Nevenfuncties o.a.:

 • Actief lid van de IPMA communities voor Professionele Integriteit en het IPMA Keurmerk voor Opleidingen
 • Organisator fietsreizen buiten Nederland
 • KNHB Bondsscheidsrechter (in ruste)


 • Bijzondere neven-prestaties:
 • 1999: de grootste hockeystick ter wereld. Dit record staat nog steeds!
 • 2001-2003: vormgeven van de nieuwe tarieven en subsidie nota voor de sport in de gemeente Arnhem
 • 2006-2011: Ombouw van de WV RETO naar een organisatie die past bij de huidige tijdsgeest.
 • 2011: realisatie van een kopie van het blauwe olympische hockeyveld
 • 2011-2012: managen van de hosting van de Nederlandse hockeydames op AMHC Upward in hun voorbereidingsfase op de OS van 2012 in Londen inclusief 12 testmatches en 2 officiële interlands. Resultaat: goud!
 • Elements

  Text

  This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


  Heading Level 2

  Heading Level 3

  Heading Level 4

  Heading Level 5
  Heading Level 6

  Blockquote

  Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

  Preformatted

  i = 0;
  
  while (!deck.isInOrder()) {
    print 'Iteration ' + i;
    deck.shuffle();
    i++;
  }
  
  print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';